Ter kennisgeving: wil je meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je dit nakijken in het Privacy Statement dat je vindt op intranet.